АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

За нас - Имотен брокер No1 в Русе и региона!


ИСТОРИЯ
РУСЕНСКИ ИМОТИ ЕООД е основана през 1997 г. и още от създаването си има амбицията за трайно и забележимо присъствие на пазара на недвижима собственост. От самото си учредяване агенцията има за цел да работи с най-широк кръг клиенти, като се стреми да предлага максимално голям брой имоти в Русе. Фирмата е член на Националното сдружение за недвижими имоти ( НСНИ ) и на Русенската асоциация за недвижими имоти.

СТРУКТУРА
Агенцията създаде екипи от образовани млади хора тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Благодарение на своята амбиция, квалификация и опит, нашият екип Ви предлага качествени услуги при осъществяване на сделки с недвижими имоти.

НАШИЯТ СТИЛ
Нашият почерк е да работим коректно и открито, както с клиентите си, така и с колегите от този бизнес. В условията на интензивно развитие ние разработихме успешна бизнес и рекламна стратегия, базирана на медийна и интернет реклама и включваща модели на мениджърски решения, съобразени с конкретните изисквания на всеки наш клиент. В същото време ние превръщаме лоялността и компетентното отношение в аксиоми от етичния кодекс на всекидневната ни работа.

Фирмата предлага на клиентите си широк спектър от услуги, персонифицирани според нуждите на всеки от тях, обхващащ цялостната дейност на търсене, предлагане и управление на жилищни имоти и имоти за бизнес нужди. Предлагаме Ви правен и маркетингов анализ на търсенето и предлагането на пазара на недвижими имоти. Управление и реализация на чужди и български инвестиции. Фирмата разполага както с отличен екип, така и с асоциирана група консултанти: икономисти, юристи, архитекти, строители и други специалисти, които биват привличани в интерес на клиентите.

Екипът ни държи за висококачествено обслужване и защита на интересите на всеки клиент. Стабилните позиции на фирмата сред силната конкуренция в бранша се дължат на добрата организация и спазване на професионална етика. Акцентът в управлението ни е повишаване на квалификацията и мотивацията на служителите, непрекъснатото маркетингово проучване на интересите на клиентите, следствие от което е услуги с възможно най-високо качество в областта на търговията с недвижими имоти.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ!
ИЛИ ПРИ НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ !
КАКВО Е ТОВА И В КАКВО СЕ СЪСТОИ?

Пазарни проучвания

и оценки на недвижими имоти

Управление на

недвижими имоти

Подготовка на всички документи

за приключване на сделка

Предварителна проверка

за тежести върху имота

Нашите предимства

§ Натрупаният през годините опит и рутина;
§ Професионалното и отговорно отношение към работата;
§ Добре подбрания колектив от коректни, интелигентни и амбициозни служители;
§ Отличната техническа и информационна обезпеченост на дейността ни;
§ Гарантираната юридическа защита за нашите клиенти;